BKR codering

BKR codering

U heeft een negatieve BKR notering en wilt geld lenen? Dat is voor veel mensen een probleem. Uw kredietwaardigheid is voor banken namelijk te onzeker, waardoor ze over het algemeen niet makkelijk een lening verstrekken. Maar welke BKR coderingen zijn er eigenlijk en wat houden ze precies in? Dat is wat u op deze pagina kunt lezen.

Verschillende BKR coderingen

BKR code A

Indien u een betalingsachterstand heeft, wordt er een melding gemaakt bij BKR. Dit gebeurt echter niet zo maar, aangezien deelnemers (bijvoorbeeld kredietgevers) u daar verplicht van op de hoogte moeten stellen. Over het algemeen krijgt u een soort van waarschuwing die duidelijk maakt dat de betalingsachterstand wordt gemeld bij BKR, wanneer u niet binnen een bepaalde tijd aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Deze melding wordt de Achterstandsmelding genoemd en is in uw gegevens zichtbaar als A. Hoe laag uw achterstand ook is, hij wordt altijd geregistreerd bij BKR. Kortom: u heeft met BKR codering A officieel een negatieve BKR registratie.

BKR code H

Wanneer u de achterstand heeft ingelopen, wordt dat uiteraard ook aan BKR doorgespeeld. Het resultaat is dat de A wordt vervangen door een BKR codering H, wat staat voor Herstel. Deze H wordt echter enkel vermeld wanneer de overeenkomst doorloopt. Indien u met de ingelopen achterstand de overeenkomst beëindigd, wordt er een einddatum vermeld en blijft de BKR codering A zichtbaar. Deze A wordt, samen met de einddatum en overige gegevens, pas 5 jaar na de einddatum verwijderd. Pas dan heeft u weer een positieve BKR registratie.

Bijzonderheidscodes

Naast de BKR coderingen A en H zijn er nog 5 bijzonderheidscodes die wat beter duidelijk maken wat er precies gaande is. De kredietgever is niet verplicht u op de hoogte te stellen wanneer er een bijzonderheidscode wordt gemeld bij BKR. Hieronder bespreken we de 5 bijzonderheidscodes achtereenvolgens.

  • Bijzonderheidscode 1: BKR codering 1 maakt duidelijk dat er een regeling is getroffen.
  • Bijzonderheidscode 2: Deze BKR codering geeft aan dat de vordering (bijvoorbeeld het nog openstaande deel van een lening) opeisbaar is gesteld. Dit betekent dat de kredietgever via een rechter beslag kan laten leggen op uw eigendom.
  • Bijzonderheidscode 3: Codering 3 maakt duidelijk dat er een bedrag van 250 euro of meer op de schuld is afgeboekt. Soms kan er bij een dergelijke afboeking meteen een einddatum worden gemeld.
  • Bijzonderheidscode 4: BKR codering 4 betekent dat de kredietnemer (degene die een lening is aangegaan, waarschijnlijk u dus) onbereikbaar is voor de kredietgever. Dit kan liggen aan het feit dat er van u geen vaste woon- of verblijfplaats bekend is, maar ook dat u totaal ontraceerbaar bent.
  • Bijzonderheidscode 5: BKR codering 5 is slechts tijdelijk. Er is namelijk preventief een betaalregeling getroffen, welke na beëindiging direct wordt verwijderd.